Przedmiot wyceny:

NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE

LOKALE MIESZKALNE, HANDLOWE I USŁUGOWE

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE

DZIAŁKI BUDOWLANE, KOMERCYJNE, ROLNE I
LEŚNE

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE

DOMY MIESZKALNE

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

OBIEKTY HANDLOWO – USŁUGOWE I
PRZEMYSŁOWE, HALE, MAGAZYNY

h

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU, SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA, OSOBISTA, PRZESYŁU

NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE

DOMY MIESZKALNE W TRAKCIE BUDOWY

Zapewniam poufność powierzonych informacji. Gwarantuję rzetelność, terminowość i profesjonalizm oparty o obowiązujące przepisy prawne zgodnie z zasadami etyki zawodowej i ustawą o gospodarce nieruchomościami z 27 sierpnia 1997 r. z późn. zm.

– Zapraszam serdecznie, Anna Kluczewska-Gałka
Uprawnienia oraz certyfikaty:

CENNIK

Usługa Cena w zł
Lokal mieszkalny 450-550
Lokal użytkowy  od 800
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  450-550
Wycena powierzchni strychowych (Gliwice) 700
Dom jednorodzinny 700-900
Dom jednorodzinny w budowie 750-900
Gospodarstwo rolne od 900
Nieruchomość przemysłowa cena ustalana indywidualnie
Nieruchomość komercyjna cena ustalana indywidualnie
Działka pod budownictwo jednorodzinne
od 480
Działka inwestycyjna/ grunty niezabudowane od 850
Działka rolna od 550
Wycena służebności przesyłu od 800
Wycena wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ustanowienie służebności przesyłu od 1200

Dla jakiego celu?

– na potrzeby określenia ceny sprzedaży-kupna

– dla zabezpieczenie kredytu bankowego

– na potrzeby podziału majątku

– celów skarbowo-podatkowych

– aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

– na potrzeby egzekucji komorniczych

– dla potrzeb ubezpieczenia

– na potrzeby odszkodowań

– na potrzeby organów sądowych

– celów własnych Zleceniodawcy

Koszt sporządzenia wyceny

Zależy od wielu czynników, m.in. od nakładu pracy, dostępności danych oraz dokumentów, terminu wykonania, kosztów dojazdu, charakteru i rodzaju nieruchomości oraz celu wyceny. 

Kompletowanie dokumentów do wyceny

W ramach dodatkowej usługi możemy wyręczyć Państwa z obowiązku skompletowania dokumentów i część z nich zdobyć we własnym zakresie

90%

wycen wykonujemy w ciągu 3 dni roboczych!

Świadectwa energetyczne

Wykonuję certyfikaty/świadectwa energetyczne dla wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych:

 • dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • dla indywidualnych lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
 • dla budynków użyteczności publicznej
 • dla nowych budynków i lokali oddawanych do użytku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wymagane jest dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi.

Charakterystyka energetyczna, określa wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

  Wycena

  Ubezpieczenie OC

  Moja kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 grudnia 2013 r.

  Wycena

  Adres

  Zwycięstwa 10

  44-100 Gliwice

  Email

  biuro@wycena.rel.pl

  Telefon

  601 305 047