Jesteś tutaj: Świadectwa charakterystyki energetycznej

Wykonujemy certyfikaty/świadectwa energetyczne dla wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych:

 • dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • dla indywidualnych lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
 • dla budynków użyteczności publicznej
 • dla nowych budynków i lokali oddawanych do użytku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wymagane jest dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi.

Charakterystyka energetyczna, określa wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

Certyfikacji nie podlegają budynki:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;mieszkalnych   i przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niz 4 miesiące w roku.

Dla potrzeb naszych klientów wykonujemy certyfikaty energetyczne zgodnie z treścią ustawy o charakterystyce energetycznej budynków Dz.U.2014.poz.1200,umieszczane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Współpracujemy także z biurami projektowymi sporządzając charakterystyki energetyczne nowo projektowanych obiektów.

Niezbedne jest zapewnienie możliwości przeprowadzenia wizji obiektu poddanego ocenie.

Dokumenty niezbędne do wykonania certyfikatu energetycznego

Projekt budowlany budynku

Dokumentacja techniczna instalacji

 • centralnego ogrzewania,
 • ciepłej wody użytkowej
 • klimatyzacji

W przypadku budynków użyteczności publicznej

 • dokumentacja instalacji elektrycznej oświetlenia wbudowanego