Jesteś tutaj: Wycena nieruchomości

Podstawowym przedmiotem działalności naszej firmy jest wycena nieruchomości. Nasza ofertę kierujemy do klientów indywidualnych jak i do instytucji.

Zakres naszej działalności obejmuje wycenę nieruchomości:

⦁ gruntowych niezabudowanych,

⦁ gruntowych zabudowanych,

⦁ lokalowych,

⦁ rolnych,

⦁ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

⦁ innych praw związanych z nieruchomościami.

Wyceny sporządzane są dla różnych celów:

⦁ zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,

⦁ określenia ceny kupna-sprzedaży,

⦁ celów podatkowych,

⦁ podziału majątku,

⦁ określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,

⦁ określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,

Nasza firma wykonuje również certyfikaty energetyczne budynków i lokali. 

Usługi szacowania nieruchomości i certyfikaty energetyczne wykonujemy dla organów administracji publicznej, urzędów oraz osób fizycznych i prawnych głównie na terenie województw śląskiego i małopolskiego, w indywidualnych przypadkach na terenie całego kraju.

Nasza kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 grudnia 2013 r.

Gwarantujemy niezależność opinii i obiektywizm. Zapewniamy poufność powierzonych informacji. Gwarantuję rzetelność, terminowość i profesjonalizm oparty o obowiązujące przepisy prawne zgodnie z zasadami etyki zawodowej i ustawą o gospodarce nieruchomościami z 27 sierpnia 1997 r. z późn. zm. 

Koszt sporządzenia wyceny jest ustalany każdorazowo indywidualnie. Zależy od wielu czynników, m.in. od nakładu pracy, dostępności danych oraz dokumentów, terminu wykonania, kosztów dojazdu, charakteru i rodzaju nieruchomości oraz celu wyceny. W celu ustalenia ceny sporządzenia operatu szacunkowego proponuję kontakt telefoniczny lub e-mailowy. W tym celu proszę przygotować informacje zawierające  dane o nieruchomości, takie jak: położenie, rodzaj nieruchomości, powierzchnię oraz cel wyceny. Znaczący wpływ na satysfakcjonującą klienta cenę i termin realizacji usługi będzie miało dostarczenie rzeczoznawcy aktualnych dokumentów. W zależności od celu wyceny np. wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków, odpis z księgi wieczystej, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego itp.